Multicel

2014 07 12 Termoli volwassen multicel met voeders

De multicel is de meest voorkomende bui.

Hij is opgebouwd uit enkele cellen. De dalende uitstroom produceert de koude massa die voor eenheid zorgt. De bui leeft van de instroom vanaf grondniveau en voeders op middenniveau

Geschiedenis

 

De ontwikkeling van het concept 'bui opgebouwd uit convectieve cellen' begon in het "Thunderstorm Project" geïnitieerd in 1944 in de Verenigde Staten. Dit project werd in 1949 afgesloten met de publicatie van het door Horace Byers, directeur van het project en Roscoe Braham, senior analyst geschreven rapport: The Thunderstorm.

 

Hun bevindingen over de celstructuur, de stijgende instroom en de dalende uitstroom, de voedende luchtstroom/wolksystemen en de vorming van de koude massa als verbindend element tussen de onderscheiden convectieve cellen heeft tot op heden stand gehouden.

 

Het was de eerste keer dat er op grote schaal wetenschappelijk onderzoek werd gedaan naar het verschijnsel onweersbui. De reden hiervoor was het aantal vliegtuigen dat ten gevolge van convectieve buiactiviteiten neerstortte.

 

Het onderzoek was mogelijk door de moderne technieken van weerradar. Het belangrijkste onderzoeksinstrument bleek echter het langzaam vliegende vliegtuig te zijn, dat volgestouwd met meetapparatuur in gestructureerde wijze door onweersbuien vloog en metingen deed.

Er is in 1947 een documentaire film over het Thunderstorm Project gemaakt, die recentelijk is ontdekt en in 2013 in het web is gezet

foto: Otto Huizinga