Home

foto: Otto Huizinga

2015 08 14 - georganiseerde multicel tussen Novigrad en Lignano

de QalandarMeteo website is een site over convectieve buien. Convectieve buien hebben de functie om spanningsvelden, die in de grote bewegingen van de atmosfeer ontstaan, lokaal tot een oplossing te brengen

 

De grote atmosferische bewegingen worden gekenmerkt door hoofdzakelijk horizontale bewegingen in de troposfeer, de convectieve buien worden gekenmerkt door lokaal geïnitieerde vertikale bewegingen in de troposfeer

 

De tijd-ruimte om convectieve processen te voorspellen voor de plaats, tijd en intensiteit van een convectieve bui is niet veel groter dan de tijd die een luchtpakketje nodig heeft om door de bui heen te reizen. Er is dus zeer weinig tijd waarin deze processen te voorzien zijn.

 

Bovendien handelt het om processen waarbij er een sterke uitwisseling tussen binnen en buiten aanwezig is, naast het gegeven dat dynamieken in de interne wereld van een bui duurzaam in gelijktijdige verandering zijn. Het kennisgebied van de convectieve buien is dan ook een proeftuin hoe complexiteitstheorieën toepasbaar gemaakt kunnen worden. Dit wordt gedaan door numerieke methodes die zichtbaar gemaakt worden in grafische weergaves en in simulaties. Hierin wordt duidelijk dat de menselijke voorstelling voor een deel de dynamiek kan begrijpen en bevatten en voor de rest terug moet vallen op de intelligentie van de simulatie of op de directe waarneming van de ontwikkeling van de buienactiviteit.

 

Het activiteitenproject die QalandarMeteo aanbiedt loopt onder het motto

"hoe kun je weer denken"